Martes 15 Julio a las 20h:

Presentación de la revista Saó


Saó és la revista degana de la premsa en valencià, el primer número va eixir al juliol de 1976, s'edita amb periodicitat mensual i en 2014 ha complit 38 anys. Saó és la publicació periòdica en valencià de més durada de tota la premsa sorgida des del segle XIX fins a l'actualitat. Saó és una revista d'informació general, d'anàlisi i reflexió, especialitzada en temàtica valenciana.
L'estructura actual de la Revista Saó comprèn diversos apartats, com són: l'editorial, seccions fixes escrites per col·laboradors fixos, l'entrevista, el quadern, dedicat a un tema monogràfic cada mes, societat, art i cultura i llibres.


Saó es la revista decana de la prensa en valenciano, el primer número salió en julio de 1976, se edita con periodicidad mensual y en 2014 ha cumplido 38 años. Saó es la publicación periódica en valenciano de más duración de toda la prensa surgida desde el siglo XIX hasta la actualidad. Saó es una revista de información general, de análisis y reflexión, especializada en temática valenciana. La estructura actual de la Revista Saó comprende varios apartados, como son: la editorial, secciones fijas escritas por colaboradores fijos, la entrevista, el cuaderno, dedicado a un tema monográfico cada mes, sociedad, arte y cultura y libros.


No hay comentarios:

Publicar un comentario